การตกปลา

       

การตกปลา

ตกปลา
       บางคนจะถามว่าตกปลาไปเพื่ออะไร สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการตกปลาคือคนเรามีความคิดที่ต่างกันบางคนชอบตกปลาเพื่อการพักผ่อน บางคนตกเพื่อนำไปกินบางคนตกเพื่อนำไปขาย แต่ทั้งหมดก็คือนักตกปลาแล้วนักตกปลาแต่ละกลุ่มก็จะมีเหตุผลของแต่ล่ะคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าคำว่า ควรหรือไม่ควร มันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่คุณไปตกปลากันมากกว่า
1. ตกเพื่อพักผ่อน                         2. ตกเพื่อนำไปกิน
3. ตกเพื่อพักผ่อนและกิน              4. ตกเพื่อนำไปขาย
แล้วคุณล่ะจะเลือกตกปลาแบบไหน ?

นานาสาระน่ารู้

เหยื่อปลอม

       รู้ไหมว่าเหยื่อที่ใช้สำหรับตกปลานั้นมีหลายประเภทอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าอยากจะตกปลาก็หยิบจับเหยื่อนู่นเหยื่อนี่มาใช้ ซึ่งอาจจะทำให้ปลานั้นไม่กินเหยื่อเลยแล้วเราจะตกปลาได้อย่างไรกัน เราจะมาลองดูกันว่าเหยื่อที่ใช้ตกปลานั้นเป็นอย่างไรและมีความสามารถอย่างไรบ้าง เหยื่อที่ใช้กันโดยทั่วไปก็จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ เหยื่อตามธรรมชาติและเหยื่อปลอม

ตกปลา

       ในการตกปลานั้นใช่ว่าแค่เหวี่ยงเบ็ดลงไปแล้วนั่งรอปลามากินเบ็ดนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะปลาบางชนิดนั้นกินเหยื่อเป็นๆบางชนิดจะกินพืช ดังนั้น เราก็ควรที่จะต้องมีเทคนิคในการตกปลาแต่ละชนิด ซึ่งปลาแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะนิสัยที่ต่างกันเราจึงต้องหมั่นค้นหาข้อมูลและฝึกฝนเพื่อความชำนาญ

สูตรเหยื่อ

       นอกจากเหยื่อตามธรรมชาติและเหยื่อปลอมแล้วก็ยังมีการทำเหยื่อที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละคนอีกด้วยซึ่งสูตรลับนี้อาจจะมาจากการหมัก หรือคั่ว หรือคลุกเคล้า แล้วนำไปเป็นเหยื่อ การทำสูตรเด็ดนั้นจะเป็นอย่างไรต้องลองดูแล้วละสิ

By kitti trakoolsil | Webmaster Free Hit Counter
Advertisements