การเตรียมตัวเริ่มต้นในการตกปลา

การเตรียมตัวเริ่มต้นในการตกปลา

       การตกปลา เป็นการจับปลาและเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมชนิดหนึ่ง กระทำโดยการใช้เหยื่อล่อโดยใช้ได้ทั้งที่เป็นเหยื่อจริงและเหยื่อปลอมตามประเภทของปลาที่ต้องการ เช่น ปลาล่าเหยื่อ และปลากินพืช จะมีนิสัยการกินและจะกินอาหารที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม ดังคำกล่าวที่ว่า เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนั้นเป็นเรื่องถูกต้องคล้ายกับการทำงานที่มีแผนมีการเตรียมพร้อม

การเตรียมตัวเบื้องต้น
การเตรียมตัวนั้นให้ยึดหลักการ 3 อย่าง คือ
          1.  เตรียมเงิน (Money) คือ เงินค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ฯลฯ ถ้าไปกันเป็นทีมควรตกลงเรื่องเงินค่าใช้จ่ายกันให้ชัดเจนจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจกันภายหลังเว้นแต่เห็นตาก็รู้ใจ การได้เพื่อนจากการตกปลานั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่มีค่าในตัวมันเองมากกว่าการตกปลาเสียอีก
          2.  วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือในการตกปลาควรเตรียมให้พร้อมไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปหยิบยืมผู้อื่น เพราะจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของเพื่อนร่วมทีมเว้นแต่อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ร่วมกัน
          3.  จิตใจ (Mentality) คือ การเตรียมพร้อมทางจิตใจ มีคำกล่าวว่า จิตใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์จึงควรเตรียมร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมโดยก่อนการเดินทางอย่านอนดึก อย่าดื่มจนเมา เพราะสิ่งเหล่านี้บั่นทอนความแข็งแรงของร่างกายเมื่อต้องต่อสู้กับปลาขนาดใหญ่แล้วจะสู้ไม่ไหว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: